Finsk sjöfart får stöd på 25 miljoner från finska Traficom

Ålandsnyheter skriver i en artikel att den finska myndigheten Traficom kommer att ta fram ett stöd på 25 miljoner Euro för sjöfartsnäringen för att befrämja rederier som bedriver reguljär trafik i Finland och mot utlandet och då framförallt trafik mellan Sverige och Åland. Sedan tidigare har sjöfartsnäringen fått ett stöd på 45 miljoner Euro. Svensk Sjöfart välkomnar de finska myndigheternas besked och efterfrågar åtgärder från även svenskt håll för att säkerställa Sveriges försörjning av varor och möjligheten att resa mellan länderna.

– Vi ser att man på den finska sidan förstått vikten av sjöfart både för varuförsörjningen och för passagerartrafiken. Det är viktigt inte minst för att näringslivets transporter ska kunna upprätthållas fram tills vi åter har en situation där passagerarna kunnat återvända till färjorna. Sveriges regering bör vara mycket tacksamma för att den Finland förstått vikten av sjöfart för samhället. Coronapandemin har slagit mycket hårt mot hela sjöfarten, men framförallt mot det så kallade färje-roro-segmentet som transporterar både varor och passagerare. Då hårda restriktioner gjort att passagerare inte kunna resa med färjor försvinner en viktig inkomstkälla för de samhällsviktiga rederierna som därför riskerar att försvinna under coronapandemin. Om vi ska kunna ha en hållbar återstart krävs det att man även på den svenska sidan vidtar åtgärder för att det ska vara möjligt att transportera gods och passagerare också efter coronapandemin, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-09-09