EU:s förslag ”Fit for 55” minskar inte utsläpp – fartygsstorlek bör ersättas med faktiska utsläpp

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har tillsammans med flera andra stora organisationer inom sjöfarten skrivit ett brev till EU där de vädjar till EU om att tänka om kring vilka fartyg som inkluderas i EU ETS och FuelEU Maritime.

– I det nuvarande förslaget är det enbart fartyg över 5000 GT som inkluderas, vilket kommer att innebära en snedvriden konkurrens mot de fartyg som är under storleksgränsen. Detta kommer i sin tur leda till att en stor andel fartyg inte kommer att omfattas av krav förbättra sitt klimatavtryck, något som vi anser är helt fel. Branschen efterfrågar idag system som ska gynna dem som går före i utvecklingen,  men detta förslag gör att det inte finns något stöd för mindre fartyg att minska utsläppen. Svensk Sjöfart har sedan länge haft en vision om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten till 2050 – allt för att bidra i arbetet om klimatneutrala transporter och för att nå netto noll. Om det nuvarande förslaget går igenom kommer det bli mycket svårt för den globala sjöfarten att uppnå den visionen, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

I brevet menar organisationerna att det borde vara fartygens koldioxidutsläpp som avgör om de ska inkluderas eller ej, snarare än dess storlek.

– För att minska klimatutsläppen från sjöfartssektorn krävs betydande mängder hållbara maritima bränslen och teknikutveckling. För att öka dessa bränslen och tekniker tillräckligt snabbt måste efterfrågan drivas. Mindre fartyg är ofta lättare att konvertera för att kunna använda sådana bränslen och tekniker och kan därför spela en viktig roll för att driva efterfrågan på marknaden. Vi anser därför att GT inte är den bästa parametern för att avgöra omfattningen av lagstiftningen, och att ett fartygs faktiska koldioxidutsläpp borde vara avgörande för dess inkludering i lagstiftningen för att minska koldioxidutsläppen i sjöfarten, snarare än dess storlek. Vi föreslår att man tar itu med denna olösta fråga och att man skapar tydliga incitament för att minska klimatutsläppen av alla typer av fartyg, skriver organisationerna.

Läs hela brevet här: Open letter to EU

Publicerad: 2022-10-12