ECSA lanserar maritim tillväxtplan för ”Hållbara maritima jobb, tillväxt och konkurrenskraft”

Sjöfartssektorn är avgörande för alla européer och är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin. Sjöfarten inom EU skapar jobb och tillväxt och är en av dess viktigaste strategiska branscherna inom unionen. För att säkerställa en stark sjöfartsindustri inom EU med en stark kompetensbasis och utvecklingen av ett maritimt kluster i världsklass har ECSA föreslagit en maritim tillväxtplan för ”Hållbara sjöfartsjobb, tillväxt och konkurrenskraft”. Dokumentet är en strategisk plan med vision och åtgärder som ska vidtas på EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå.

Sjöfarten sysselsätter över 640 000 arbetare till sjöss och på land direkt och bidrar till sysselsättning för över 1,4 miljoner personer indirekt. Anställda inom sjöfarten har en mängd kunskaper och färdigheter som är världsunika. Om Europa ska behålla sin framträdande roll inom den globala sjöfarten måste denna kunskap vårdas och odlas. Sektorn måste därför attrahera ett tillräckligt antal nya kvalificerade personer och behålla erfarna sjöfolk, inklusive kvinnliga sjöfolk och andra underrepresenterade grupper.

– Europas sjöfart och den bredare maritima sektorn är strategiskt viktigt för EU – bland annat vad gäller dess bidrag till handel, geopolitisk roll och som en viktig källa till sysselsättning. Med detta i åtanke är det hög tid att ha en sysselsättnings- och tillväxtstrategi som erkänner den strategiska roll som sjöfarten har, säger Martin Dorsman, ECSA: s generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Läs hela strategin här.

Publicerad: 2019-10-30