Dagens Industri skriver om planerade avgiftshöjningar för sjöfarten

Svensk Sjöfart har tillsammans med flera andra organisationer, bland annat Näringslivets transportråd och Skogsindustrierna, skrivit ett brev till Sjöfartsverkets styrelse med anledning av planerade avgiftshöjningar. Organisationerna menar att anslagen till Sjöfartsverket bör höjas så att verket klarar sin ekonomiska situation utan att minska sjöfartens konkurrenskraft under coronpandemin. Med anledning av brevet har Dagens Industri intervjuat Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström.

– Vi anser att regeringen måste träda in och bland annat fullt ut kompensera Sjöfartsverket för det intäktsbortfall de drabbats av. Regeringen bör också se över den långsiktiga finansieringen och öka anslagen till Sjöfartsverket som sedan länge är helt otillräckliga, säger Rikard Engström bland annat till Dagens Industri.

Läs hela artikeln på DI här.

Publicerad: 2021-02-12