Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar

Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar fullt ut och vi kommer alltid att stå upp för nolltolerans mot sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier. Trakasserier är ett stort samhällsproblem och alltid oacceptabla. Parterna i Blå Tillväxt och en rad andra aktörer utvecklade 2015 en datorstödd utbildning, på svenska och engelska, som handlar om likabehandling och trakasserier. 2017 var utbildningen klar och hittills har 2300 personer tagit del av kursen. En sådan utbildning löser inte problemet, men är ett steg på vägen. Vi har nu kallat till ett toppmöte med anledning av #lättaankar för att fortsätta och intensifiera arbetet med dessa frågor. Representanterna för Blå Tillväxt menar att vi kontinuerligt måste arbeta mot trakasserier, på alla nivåer, med det självklara målet att alla ska vara trygga på sin arbetsplats och att trakasserier överhuvudtaget inte ska äga rum.

För att visa din ståndpunkt kan du skriva på namninsamlingen Sjöfolk mot sexuella trakasserier”.

Publicerad: 2017-12-08