Blå tillväxt skriver i Altinget debatt: Bråttom att utveckla den maritima näringen

Det finns hinder för en ökad svensk handelsflotta. Politiken bör agera kraftfullt genom att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift som motsvarar den faktiska administrativa kostnaden, skriver representanterna för Blå tillväxt.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-11-19