Hållbar sjöfart på agendan när Blå Tillväxt besökte Trafikutskottet

Sjöfartens bidrag till samhällsutmaningen om ett hållbart samhälle stod på agendan när Blå Tillväxt, ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko Sjöfolk, besökte Trafikutskottet i Riksdagen.

– Föreningens medlemsrederier arbetar stenhårt mot ökad hållbarhet såväl när det gäller miljö- och klimatåtgärder, säkerhets- och sociala frågor som i frågor av ekoonomisk karaktär. Tillsammans skapar detta paket konkurrenskraft för rederier och för AB Sverige. Branschen transporterar varje år ca 85-90 % av all handel till och från Sverige och är därför en central näring för hela samhället. Effektiv logistik är oerhört viktigt för att utveckla ett konkurrenskraftig AB Sverige och då måste alla trafikslag utvecklas och användas på bästa sätt. Sjöfarten i detta sammanhang är en väldigt underutnyttjad resurs något som inte minst Trafikverket och många politiker konstaterar gång på gång, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

En stor utmaning för sjöfarten i dagsläget är de ökade kostnaderna från myndighetshåll; något som inte bara drabbar branschen, utan i slutändan också konsumenter.

-Samtidigt som samhället lägger ca 60 miljarder per år på nybyggnation och reinvestering i infrastruktur, varav knappt 1% är inom sjöfart, är anslagen till Sjöfartsverket som infrastrukturhållare enbart 12 % av deras budget. Detta leder till att myndigheten tvingas öka kostnaderna för branschen, vilket i slutändan drabbar transportköparna. Dessutom leder det inte till att den energieffektiva och säkra sjöfarten används mer, som både svensk och europeisk politik önskar, utan snarare minskar, säger Rikard Engström.

Under mötet lyfte Blå Tillväxt också flera politiska förslag som alla syftar till att uppnå samhällsmål.

-För att nå både närings-, miljö- och transportpolitiska mål är det därför nödvändigt att vi genomför åtgärder. Vi inom Blå Tillväxt föreslår exempelvis att man förenklar och harmonisera regelverket, skapar en långsiktig och förutsägbar nettomodell samt att man tillsätter ett sjöfartsråd för framtidens sjöfart. Under de senaste mandatperioderna har sjöfarten kommit att få betydligt bättre villkor vilket också syns på inflaggningar och tilltro till systemet. Men det finns mer att göra – det betalar sig också väl för AB Sverige om man kan använda sjöfartens potential, säger Rikard Engström.

Efter Blå Tillväxts presentation följde en frågestund.

-Det är mycket glädjande att se det stora intresset för sjöfarten såväl bland nya ledamöter i Trafikutskottet som de som suttit med tidigare. Frågorna handlade mycket om hur potentialen kan tas till vara, vad man gör inom bränsle/energi-området och hur inflaggningen kan ökas ytterligare. Det bådar mycket gott för framtiden att Trafikutskottets ledamöter ser potentialen i sjöfarten och det samhällsekonomiska värde som en än mer hållbar sjöfart ger avslutar Rikard Engström.

Bild: Rikard Engström (Svensk Sjöfart), Mats Johansson (Sjöbefälsföreningen) och Peter Skoglund (Seko Sjöfolk) var på plats och mötte riksdagsledamöterna.

Publicerad: 2018-11-30