Ännu en riksdagsledamot vill se ett borttagande av hämmande skatt

Sverigedemokraternas sjöfartspolitiske talesperson i riksdagen, Jimmy Ståhl, har ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson om sjöfartens stämpelskatt. I grunden är frågeställningen densamma som varit uppe på olika politiska agendor flera gånger under det senaste året. För bara någon vecka sedan ställde Kristdemokraten Hampus Hagman en snarlik fråga. Eftersom länder i vår närhet inte har någon motsvarande skatt innebär det svenska förhållandet en direkt konkurrensnackdel avseende flaggfrågan.

Blå Tillväxt, samverkan mellan Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart, lyfter införandet av en stämpelavgift som en av tre prioriteringar som kan leda till mer svenskflaggade fartyg. Blå Tillväxt menar att man istället för en skatt kopplad till fartygets pantbrev skulle kunna tänka sig en avgift för utfärdande av pantbrev. Därigenom skulle kostnaden bli mer rimlig i relation till vad som gäller i andra länder, fler fartyg flagga svenskt, totalförsvaret stärkas och svensk sjöfarts och hela den maritima näringens konkurrenskraft öka.

– Det gläder mig att flera politiker i riksdagen under året lyft denna viktiga fråga. Att ersätta stämpelskatten med en avgift för att täcka statens kostnader vid inflaggning är en avgörande fråga om vi vill få fler fartyg under svensk flagg. Från Blå Tillväxts sida har vi under 2019 lyft detta för infrastruktur-, försvars som finansministrarna. Jag utgår från att regeringen, om man vill se ökad inflaggning, skyndsamt säkerställer denna för Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen så viktiga fråga säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Blå Tillväxt ser uppenbara, för Sverige positiva, kopplingar mellan införandet av en stämpelavgift och en starkare maritim näring, ett starkare totalförsvar och fler svenska arbetstillfällen. Blå Tillväxt skriver att ”Intäkterna från den samlade svenska stämpelskatten uppgick enligt uppgifter från Transportstyrelsen i genomsnitt till beskedliga 4,1 miljoner kronor per år under perioden 2014–2018 beroende på att få fartyg flaggade in till Sverige.”

 

Här kan du läsa Jimmy Ståhls skriftliga fråga.

Publicerad: 2019-12-21