Alkobommar under diskussion på möte med infrastrukturministern

Under ett möte med infrastrukturministern diskuterades frågan om alkobommar. Svensk Sjöfart anser att det är mycket viktigt att arbeta proaktivt för att minimera risken att möta en onykter förare och mycket görs redan bland föreningens medlemmar. Ett arbete måste ske före, under och efter färd. Där samverkar information, egenkontroll och i vissa fall myndighetskontroll.

-Vi vill verkligen se en nykter trafik i hela transportsystemet. Jag är glad att kunna konstatera att enigheten runt bordet var total i avseendet att man ska arbeta med ett system som liknar de effektiva hastighetskamerorna längs våra vägar där man gör stickprovsundersökningar och den förhöjda risken att kontrolleras torde få positiv effekt på nykterheten. Om man använder sig av stickprover så kan man också värna den för rederierna och hamnarna helt avgörande logistiska funktionen. Fysiska kontroller med trafiksäkerhetskontrollanter eller poliser kan också kontroller andra saker såsom drogpåverkan, kör- och vilotider samt fordonets karaktäristika och säkerhet. Rederierna arbetar redan förebyggande genom bland annat olika former av informationsaktiviteter. Trafikverket har tidigare haft mycket fokus på fasta anläggningar, men vi anser att det vore mobila lösningar där man gör kontroller på en separat del av infrastrukturen kan vara lämplig. Även Sveriges Hamnar framhöll att det kommer bli svårt att hitta en lösning som passar alla då hamnarna ser väldigt olika ut, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

En alkobom finns för tillfället i Göteborgs Hamns energihamn.

Publicerad: 2018-11-23