Swedish Maritime Day 2015

Swedish Maritime Day 2015

Swedish Maritime Day samlar intressenter från hela den maritima sektorn – näringsliv, forskning, offentliga institutioner, politiken och intresseorganisationer.

Länk till: Swedish Maritime Day 2015