Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2022

Varmt välkommen till Svensk Sjöfarts årliga höstmötesdag. Årets seminarium har temat ”Totalförsvarets (åter)uppbyggnad och dess betydelse för sjöfarten”. Seminariet kommer att fokusera på hur sjöfarten och Sveriges försvar hänger ihop, vilken roll sjöfarten har för försvaret, försvarets behov av sjöfartskompetens och vad som krävs framöver. Bland annat medverkar Marinchefen Ewa Skoog Haslum och Jens Nyqvist, militär representant i NATO:s militärkommitté.

Webbsändning: Se livesädningen här. 

Datum och tid: 18 november 13.15-16.30

Plats: Lokal Västerhavet, Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Anmälan: Anmälan är stängd. Kontakta Madeleine Säll, madeleine.sall@sweship.se, för efteranmälan.

Program

13.15 Inledning och välkomna – moderator

VD ord om året som gått och kopplingen sjöfart/försvar/försörjningsberedskap – Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart

Den svenska marinen – Tema sjöfartsskydd– Konteramiral Ewa Skoog Haslum, Marinchef

Sjöfart och försvar – behovet av sjöfartskompetens och utbildning i freds-, kris- och krigstider – Mikael Hägg, Avdelningschef Maritim Forskning, RISE

NATO:s betydelse för sjöfarten och totalförsvarets utbyggnad – Jens Nykvist, Militär representant i NATO:s Militärkommitté

14.30-15 Fika

Sjöfarten och civilförsvaret – sjöfartens roll och vad bör sjöfarten förbereda sig på i kris och krig? 

  • Kristina Sundholm, Enhetschef för krisberedskap och civilt försvar, MSB
  • Jörgen Einarsson, Regiondirektör Väst, Trafikverket
  • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket

15.45. Samtal med Försvarsutskottet/Utbildningsutskottet

  • Alexandra Anstrell, (M), Försvarsutskottet
  • Sara-Lena Bjälkö, (SD), ersättare i Försvarsutskottet
  • Aylin Fazelian, (S), Utbildningsutskottet
  • Jan Riise, (MP), Konstitutionsutskottet (ersättare i utbildningsutskottet)

16.30 Slut