SJÖLOG 18-19 februari 2015

Dag 1 på Lindholmen Science Park, dag 2 på Svenska Mässan

Chalmers Studentkårs Sjösektions SJÖLOG är ett återkommande event med syfte att sammanföra studenter och bransch för ett ömsesidigt utbyte. Länk till SJÖLOG