Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

Datum och tid: 3/7 2018 10:00 – 10:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Mötesplats, Visby

Hur kan sjöfartens klimatavtal bli realitet och bidra till att uppnå Parisavtalet och inte riskera att bli lika segt som sirap? Vad görs inom industrin och vad vill politiken?

Hårda förhandlingar under 20 år har under våren avslutats då FN:s sjöfartsorganisation, IMO, tog beslut om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart. Strategin innehåller målet att minska sjöfartens totala växthusgasutsläpp med minst 50% till år 2050 jämfört med 2008 samtidigt som man skall sträva efter nollutsläpp så snart som möjligt. Nu återstår dock det viktiga arbetet att utveckla och implementera åtgärder som krävs för att nå målet.

Medverkande:
  • Anders Hermansson, Sektionschef, Transportstyrelsen
  • Gunnar Caperius, Politiskt sakkunnig inom miljö och klimat, Centerpartiet
  • Maria Malmer Stenegard, Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, M, Sveriges Riksdag
  • Stina Bergström, Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, MP, Sveriges Riksdag
  • Johan Büser, Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, S, Sveriges Riksdag
  • Fredrik Larsson, Miljöansvarig, Svensk Sjöfart
  • Per Tunell, Wallenius Marine
  • Jan Hanses, VD, Viking Line
  • Malin Strand, Projektledare (moderator), Fossilfritt Sverige