Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta.

Den 21 oktober kl 11.30-14 arrangerar Svensk Sjöfart tillsammans med 2030-sekretariatet konferens på Bellmansgatan 10 i Stockholm. Bland andra kommer Karin Svensson Smith (MP) ordförande för Trafikutskottet att medverka.
Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta.

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg behandlade sjöfarten ganska översiktligt. Samtidigt står sjöfarten för stora möjligheter att både avlasta våra hårt belastade vägar, och skapa energieffektiva transporter. Svensk Sjöfart är en ny partner till 2030-sekretariatet, och nu ställer vi oss frågan:

Hur kan sjöfarten bidra till 2030-målen? Varför nämns den knappt i FFF-utredningen?

Vi kommer att ha en dialog med Svensk Sjöfart, en kund och ett rederi. Vad finns det för planer, och vad behövs för att sjöfarten skall få en roll i transportsektorns omställning? Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott reflekterar från den politiska horisonten.

Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet inleder. Trots så stor potential – var är sjöfartens i omställningen av transportsektorn?

Svensk Sjöfarts miljöansvarige Carl Carlsson svarar: Här är vårt klimatmanifest!

Kommentarer från: Fredrik Backman från Preem AB, Tryggve Möller / Dick Höglund från Terntank ger perspektiv från kunder och rederi och Karin Svensson Smith, ordförande i Riksdagens trafikutskott, ger ett politiskt perspektiv.

Avslutande diskussion

Tid: 21 oktober, 1130-14, med lunchmacka från 11:30
Plats: Fores, Bellmansgatan 10 (t-bana: Slussen/Mariatorget), Stockholm

Anmälan: Webbformulär

Länk till 2030-sekretariatet.