Nätverk för energieffektiv fartygsdrift

Medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart inbjuds till kickoff-möte inför bildande av nätverk för energieffektiv fartygsdrift . Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och driva gemensamma projekt för energieffektiv fartygsdrift. Genom delat vetande skall vi snabbare och mer effektivt kunna implementera olika åtgärder för att spara bunker och reducera utsläpp än om vi var och en jobbade för sig. För er som är intresserade, vill veta mera och inte minst vill påverka hur nätverkssamarbetet ska gå till, välkomna på kickoff-möte den 23 februari i Göteborg.

 Mer information om nätverket och anmälan finns i bifogad inbjudan.

Inbjudan_Sweship_Energy_kick_off

Varmt välkomna!

Harry Robertsson och Carl Carlsson