Grønt Kystfartsprogram, Stockholm

Den 15 oktober kl 13-14 arrangerar Sjöfartsforum seminariet Grønt Kystfartsprogram – Vad har vi i Sverige att lära av hur Norge satsar?

Projektledaren Narve Mjøs från DNV GL i Norge berättar om det imponerande Kystfartsprogrammet och de många spännande projekten.

Norge ser strategiskt på närsjöfarten och kustsjöfarten. En sådan satsning, Grønt kystfartsprogram, leds av klassningssällskapet DNV GL. Genom ett långsiktigt program kartläggs nuläge och nya lösningar utvecklas. Målet är världens mest miljövänliga norska sjöinfrastruktur inom 15-20 år och en av världens mest miljövänliga och effektiva kustsjöfartsnäringar. Programmet har utvecklats för att stödja implementeringen av Norges nya maritima strategi och det utgör en gemensam satsning av näring, departement och myndigheter.

Grønt Kystfartsprogram ska även bidra till att Norge är i absolut världsklass inom lönsam maritim batteri- och gasdrift, leda utvecklingen för en betydande minskning av driftskostnader och utsläpp samt skapa ett långsiktigt och förpliktigande partnerskap mellan myndigheter och näring.

Emma Wallrup, (V) ledamot i Trafikutskottet, inleder mötet med avstamp i den svenska maritima strategin.

Länk till seminariet

Seminariet hålls i Riksdagen, lokal RÖ 208 (Riksgatan 2).

Anmäl ditt deltagande senast den 12 oktober till anna.hammargren@maritimeforum.se

Samling i entrén Riksgatan 2 (Gamla Riksdagshuset) senast kl 12.30. OBS! Begränsat antal platser.