Executive Meeting

Konferensen hålls på engelska. Huvudpunkterna på agendan är:

· International trade & bulk shipping markets

· Container & general cargo shipping markets

· Global markets for shipbuilding & ships equipment

Registrering: sales@maritime-insight.com