Ett svenskt tonnageskattesystem

Den nya Tonnageskatteutredningen har nu överlämnats till Finansdepartementet för beredning. Inom kort väntas utredningen sändas på sedvanlig remissrunda.

Medlemsföretagen inbjudes nu till informationsmöten om ”Ett svenskt tonnageskattesystem”.

Två möten kommer att avhållas, det ena i Stockholm den 9 mars och det andra på Donsö den 11 mars.

Informationsmötena kommer att ledas av Per A. Sjöberger tillsammans med bl a representanter för den back-upgrupp som funnits inom Redareföreningen under utredningstiden, SARF mfl.

Stockholmsmötet hålls den 9 mars i Sjöfartsverkets lokaler på Rosenvik (Djurgården) med gatuadress Af Pontins väg 6. Mötet börjar klockan 13.00 och beräknas avslutas cirka 15.00.

Anmälan till mötena skall ske till Per A. Sjöberger på e-post per.a.sjoberger@sweship.se senast den 4 mars 2015.

Länk till SOU 2015:4 ”Ett svenskt tonnageskattesystem”: http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/39/35/698db5a1.pdf

(tips för den som vill ge sig i kast med att läsa utredningen; man får en godtagbar inblick genom att läsa sammanfattningen i början och författningskommentaren i slutet av utredningen)

Hjärtligt välkomna!