Säg JA till Svensk Sjöfart

Säg Ja till Svensk Sjöfart! Genom flera åtgärder kan sjöfarten växa och inom samarbetet Blå tillväxt står Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko Sjöfolk bakom 7 åtgärdsförslag. Läs åtgärdsförslagen här.