Sektioner och kommittéer

Föreningens medlemmar deltar i en eller flera sektioner och kommittéer. Det stora engagemanget borgar för att de beslut som fattas är väl förankrade hos medlemmarna. De olika sektionerna och kommittéerna hanterar frågor inom sin sektor av sjöfarten. Ledamöterna utses av styrelsen och på förslag av medlemmarna i samband med föreningens årsmöte.

Färje- och RoRosektionen

Claes Berglund, Stena AB, ordförande
KontaktSvensk Sjöfarts kansli

Tank- och Bulksektionen

Henrik Källsson, Erik Thun AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Sektionen för Specialsjöfart

David Kristensson, Northern Offshore Services AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Ekonomiska och Juridiska kommittén

Håkan Johansson, Rederi AB Gotland, ordförande
Kontakt: Pia.berglund@sweship.se, Svensk Sjöfart, sekreterare

Forsknings- och innovationskommittén

Harry Robertsson, Stena Rederi AB, ordförande
Kontakt: Rikard Engström, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för Miljö

Per Wimby, Stena Rederi AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för Sjösäkerhet och Teknik

Hans Friberg, Tallink Silja, ordförande
Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommunikationskommittén

Janis Pavlus, Tallink Silja, ordförande
Kontakt: Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, sekreterare

Arbetsgrupper

DP-ropaxgruppen

  • Dan Roberts, Viking Line, ordförande
  • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Lotsgruppen

  • Johan Källsson, Thun, ordförande
  • Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Farledsavgiftsgruppen

  • Per Wimby, Stena, ordförande
  • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare