Kansli

Senast ändrad: 2018-08-17

Föreningen Svensk Sjöfart är en medlemsdriven expertorganisation som arbetar inom fem fokusområden, Tillväxt och konkurrenskraft,  Miljö, Sjösäkerhet och sjöfartsskydd, Forskning och innovation.

Föreningen Svensk Sjöfart har kontor i Göteborg och Stockholm.

Göteborg

  • Rikard Engström, Verkställande direktör med ansvar för forskning och innovation
  • Annika Asp, Vd-assistent och styrelsens sekreterare
  • Carl Carlsson, Säkerhet
  • Annette Olausson, Ekonomi
  • Christina Palmén, Miljö och säkerhet
  • Carolina Kihlström, Projektledning och kommunikation
  • Suzanne Green, Forskning och innovation, Sweship Energy

Stockholm

  • Anders Hermansson, Vice vd med ansvar för näringspolitik
  • Fredrik Larsson, Miljöansvarig

Suzanne Green, Projektkoordinator, Svensk Sjöfart & Sweship Energy
Hannes von Knorring, Forskningsrådgivare, Sweship Energy
Josefin Borg, Industridoktorand, Sweship Energy i samarbete med Chalmers tekniska högskola

Föreningen äger Sjöfartstidningen som startade 1905 och är en oberoende förmedlare av sjöfart. Tidningen har en prenumererad upplaga på drygt 6 100 exemplar, merparten av dessa läsare finns i Sverige, svensktalande Finland och på Åland.

Sjöfartstidningen
Per-Henrik Sjöström, Chefredaktör
Anna Lundberg, reporter
Adam Bergman, reporter
Henrik Ekberg, reporter

Helle Fernsand, redaktionsassistent