Kansli

Senast ändrad: 2017-09-20

Föreningen Svensk Sjöfart är en medlemsdriven expertorganisation som arbetar inom fem fokusområden, Tillväxt och konkurrenskraft,  Miljö, Sjösäkerhet och sjöfartsskydd, Forskning och innovation.

Föreningen Svensk Sjöfart har kontor i Göteborg och Stockholm.

Göteborg
Rikard Engström, Verkställande direktör med ansvar för näringspolitik

Tryggve Ahlman, Sjösäkerhet och sjöfartsskydd

Annika Asp, Vd-assistent och styrelsens sekreterare

Carl Carlsson, Forskning och innovation

Annette Olausson, Ekonomi

Christina Palmén, Miljö och säkerhet

Carolina Kihlström, projektledning och kommunikation

 

Stockholm

Pia Berglund, Vice vd

Fredrik Larsson, Miljö

Inom området Forskning och Innovation startades år 2015 bolaget Swedish Sustainable Shipping AB. Bolaget ansvarar för driften av plattformarna Zero Vision Tool och Sweship Energy.

Swedish Sustainable Shipping AB

Pia Berglund, Verkställande direktör
Tomas Hurtig, Controller
Eija Kanto, Finland, Zero Vision Tool
Pia Fridlund, Projektassistent, Zero Vision Tool
Suzanne Green, Projektkoordinator, Sweship Energy
Bengt-Olof Petersen, Ordförande, Sweship Energy
Hannes von Knorring, Forskningsrådgivare, Sweship Energy
Josefin Borg, Industridoktorand, Sweship Energy i samarbete med Chalmers tekniska högskola

Föreningen äger Sjöfartstidningen som startade 1905 och är en oberoende förmedlare av sjöfart. Tidningen har en prenumererad upplaga på drygt 6 100 exemplar, merparten av dessa läsare finns i Sverige, svensktalande Finland och på Åland.

Sjöfartstidningen
Per-Henrik Sjöström, Chefredaktör
Anna Lundberg, reporter
Adam Bergman, reporter (föräldraledig)
Henrik Ekberg, reporter

Ingela Öberg, administration