Organisation

Senast ändrad: 2018-08-17

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Svensk Rederiservice AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB och Shipgaz Training AB.

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.