Organisation

Senast ändrad: 2018-08-17

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Swedish Sustainable Shipping AB, Svensk Rederiservice AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB och Shipgaz Training AB.

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.