Organisation

Senast ändrad: 2019-11-05

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Svensk Rederiservice AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB och Shipgaz Training AB.

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.