Partners & samarbeten

Senast uppdaterad: 2018-09-14

The European Shipowners’ Associations (ECSA), founded in 1965 under the name of “Comité des Associations d’Armateurs des Communautés Européennes (CAACE)”, is the trade association representing the national shipowners’ associations of the EU and Norway (close to 99% of the EEA fleet or about 20% of the world fleet). Our aim is to promote the interests of European shipping so that the industry can best serve European and international trade and commerce in a competitive free enterprise environment to the benefit of shippers and consumers and help formulate EU policy on critical maritime transport-related issues.”

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har 90 medlemsföretag med totalt 9.600 anställda inom sjöfartsnäringen. Kollektivavtal tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sjöbefälsföreningen, SEKO och Associated Marine Officer’s and Seamen’s Union of the Philippines.

Satsa på Sjöfart
Vill du jobba internationellt? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. I samarbetet Satsa på Sjöfart samlas aktörer för att synliggöra yrken inom sjöfarten.

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) som är ett partssammansatt organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom sjöfartsnäringen.

Kommittén för Utbildning och Rekrytering, KUR
Sedan årsskiftet 2013-2014 ansvarar SARF för utbildning och rekrytering inom sjöfarten.

 

nordkompass-2
NORDKOMPASS – Nordisk Kommitté för Passagerarfartyg bildades 1991 som ett samarbete mellan rederiföreningar och passagerarfartygsrederier i de nordiska länderna. Målsättningen är att genom starkt samarbete och öppen dialog inom den nordiska passagerarfartygs-sektorn verka för långsiktigt och kontinuerligt sjösäkerhetsarbete

 

Svensk Sjöfart är medlem i Svenskt Näringsliv. Organisationen är företagens företrädare i Sverige med det långsiktiga målet att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Dan Sten Olsson, Stena AB och Christer Bruzelius, Destination Gotland AB representerar sjöfarten i styrelsen.

Lighthouse är ett nationellt maritimt kompetenscenter – en plattform för svensk forskning inom sjöfart.

Sjöfartens Utbildnings Instituts uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenter från Sveriges två sjöfartshögskolor, och i mån av plats till elever på sjöfartsgymnasierna. De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUI:s förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Svensk Sjöfart.

Maritimt Forum (Maritime Forum) är en intresseförening för det nationella maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum bildades 1996 ur ett tidigare Närsjöfartsforum. Ca 100 företags och organisationer är medlemmar i föreningen. Ordförande är Pia Berglund, vice VD, Svensk Sjöfart.

Övriga samarbeten

Svensk Sjöfart samverkar på olika sätt med bland andra; Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, de sjöfackliga organisationerna SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, Näringslivets Transportråd, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklarförening,  SMTF- Svenskt Marintekniskt Forum. samt intresseföreningar inom miljöområdet.