logo Göteborgs Sjöfartshotell

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. Tre ledamöter och en suppleant utses av Göteborgs Kommunfullmäktige medan fyra ledamöter och en suppleant utses av Sjöfartsverket.

Utsedda av Göteborgs kommun:
Kenny Reinhold (ordförande)
Britt-Marie Hassel
Björn Johanson och Åke Högberg (suppleant)

Utsedda av Sjöfartsverket:
Tomas Sjöstedt, Sveriges Fartygsbefälsförening (vice ordförande)
Jens Ole Hansen, SEKO Sjöfolk
Lars Linder, Svensk Sjöfart
Hans Holmquist, Sjöbefälsförbundet
Börje Kjellstenius, Svensk Sjöfart (suppleant).

Tjänsteman:
Nils Glimstedt.