logo Göteborgs Sjöfartshotell

Så här fungerar rabattsystemet

För att uppfylla åtagandet att tillhandahålla billigt hotellboende har stiftelsen tecknat avtal med ett antal hotell i Göteborg där sjöfolket får rabatter på ordinarie hotellpris.

De hotell som stiftelsen har avtal med är: Hotell Liseberg-Heden, Spar Hotel Gårda, Spar Hotel Majorna och Hotel Royal samt Sjögården i Ellös. Rabatten på dessa hotell är 400 kronor per dygn.

Stiftelsen har också avtal med SGS Veckobostäder och Vandrarhemmet på Stigbergsliden På dessa ställen är rabatten halva rumspriset. I normalfallet får man som längst bo på hotellet i en vecka.

Den som vill bo i Göteborg under längre tid hänvisas till SGS-veckobostäder. Arbetssökande sjöfolk får dock bo på hotell under en sammanhängande period av två arbetsveckor med mellanliggande helg. Aktivt sjöfolk som vill utnyttja möjligheten till billigare boende kontaktar sin fackliga expedition eller Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill. De hjälper till med att ordna hotellrum och lämnar med en hotellkupong som därefter lämnas över till hotellet som delbetalning. Faktura på beloppet sänds sedan från hotellet till stiftelsen.

Aktivt sjöfolk på icke svenskflaggade fartyg har också möjlighet att tills vidare utnyttja stiftelsens rabattsystem enligt vanliga regler.