logo Göteborgs Sjöfartshotell

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag till ändamål, som ligger i linje med de mål för verksamheten som angivits på startsidan.

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:
Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),

  1. Sökande (Senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
  2. Uppgift om eventuella andra intressenter,
  3. Ändamål,
  4. Projektplan,
  5. Tidsplan,
  6. Uppgift om ansökan också ställts till någon annan.

Ansökan ställs till:
Nils Glimstedt
Vidblicksgatan 4
412 57 Göteborg