logo Göteborgs Sjöfartshotell

Välkommen

Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell har till ändamål att förbättra de sociala förhållandena för sjömän, i första hand genom ekonomiskt stöd till nödvändigt hotellboende i Göteborg.

I andra hand skall stiftelsen stödja annan social eller kulturell verksamhet av värde för sjöfolk