Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

15 december 2015

Sjöfarten vill mer – ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Ladda ner

12 november 2015

Utökade kontroller av passagerare till sjöss

Ladda ner

5 november 2015

Med tonnageskatt hoppas sjöfarten på blå tillväxt

Ladda ner

17 september 2015

Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

Ladda ner

2 september 2015

Nu kan sjöfarten växa i Sverige

Ladda ner

24 april 2015

Swedish Shipowners’ Association changes its name to Svensk Sjöfart

Ladda ner

24 april 2015

Sveriges Redareförening byter namn till Svensk Sjöfart

Ladda ner

24 april 2015

Nya styrelseledamöter till Svensk Sjöfart

Ladda ner