Alla nyheter

 • 19 juni 2019

  Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

  ​Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret, har startats med syfte att samverka för...

  Läs mer

  19 juni 2019

  Press release: Fairway Forward – new collaboration between the Finnish and Swedish maritime clusters

  Fairway Forward, a new collaboration between the Finnish and Swedish maritime clusters, has been established with the aim of...

  Läs mer

  17 juni 2019

  Sjöfarten betalar en femtedel mer än de externa kostnader dess frakter genererar

  I en ny rapport från Trafikanalys analyseras transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. Bland annat visar rapporten på att sjöfarten är det...

  Läs mer

  12 juni 2019

  Svensk Sjöfart i Aftonbladet och Uppsala nya tidning

  Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna är positiva till tuffare krav men de måste utformas så att de uppmuntrar till utveckling....

  Läs mer

  11 juni 2019

  Se riksdagsseminarium om farledsavgifter, miljö och konkurrenskraft 12 juni kl.8.00

  Se riksdagsseminarium om farledsavgifter, miljö och konkurrenskraft den 12 juni kl.8.00 här. Se alla presentationer här: 190612 Frukostseminarium om...

  Läs mer

  10 juni 2019

  Svensk Sjöfart i Nya Wermlandstidningen: ”Se över avgifter och utveckla hamnar”

  Det förefaller orimligt att fartygen som angör hamnen från vattenvägen betalar hamnavgift medan tågen och lastbilarna som angör hamnen...

  Läs mer

  7 juni 2019

  Sjöfartspolitisk riksdagsdebatt belyste vikten av sjöfart i samhället

  Under Riksdagens debatt om sjöfartsfrågor debatterades alla årets inkomna motioner. Trafikutskottet föreslog bland annat att riskdagen säger ja till...

  Läs mer

  7 juni 2019

  Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

  Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra...

  Läs mer