Alla nyheter

 • 5 mars 2020

  Blå Tillväxt besökte Trafikutskottet

  Riksdagens trafikutskott ansvarar för alla typer av kommunikationer såsom biltrafik och vägar, it – men också sjöfart. Och att...

  Läs mer

  4 mars 2020

  Sjöfartsfrågor diskuteras i riksdagen

  Frågan om farleds- och lotsavgifter diskuterades i riksdagen av Anders Hansson (M) och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Och båda var...

  Läs mer

  3 mars 2020

  Se sjöfartslunchen om Cyber Risk Management live med start kl.12.00

  Presentationerna från seminariet finner du här: 200303 Sjöfartslunch om cyber risk management Publicerad: 2020-03-03

  Läs mer

  28 februari 2020

  Blå tillväxt på möte med infrastrukturministern

  Svensk Sjöfarts, Seko Sjöfolks och Sjöbefälsföreningens samarbete Blå Tillväxt träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth för att prata sjöfart. – Vi...

  Läs mer

  26 februari 2020

  Proaktivt säkerhetsarbete för sjöfarten

  Under Svensk Sjöfarts medlemsseminarium med tema sjösäkerhet presenterades föreningens arbete med incidentrapporteringssystemet ForeSea. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett...

  Läs mer

  18 februari 2020

  Vad är det senaste inom batterifrågan?

  Energimyndighetens forum för globala energifrågor arrangerade ett seminarium om batterifrågan och dess möjligheter; något som ses som en stor...

  Läs mer

  17 februari 2020

  Sverige bryter mot EU:s fartygsåtervinningsförordning

  Europeiska kommissionen har  uppmärksammat att Sverige brustit i att införliva EU:s fartygsåtervinningsförordning i svensk rätt. Bland annat saknas sanktioner...

  Läs mer

  17 februari 2020

  Svensk Sjöfart deltar på European Shipping Week

  I veckan äger European Shipping Week rum i Bryssel och bland annat diskuteras kompetensförsörjning, säkerhet och klimatfrågor. Från Svensk...

  Läs mer