Alla nyheter

 • 12 april 2019

  Incitament för att stimulera miljövänlig handelsflotta efterfrågas

  Den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson har skrivit en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående farledsavgifterna. Bland annat frågar Anders...

  Läs mer

  11 april 2019

  Svensk Sjöfart i Mariestadstidningen: Se över avgifter och utveckla hamnar

  Svensk Sjöfart skriver i Mariestadstidningen om sjöfartens avgifter och om behovet av utveckling av hamnar. Regeringen har gett Trafikverket...

  Läs mer

  11 april 2019

  VD-bloggen: ”Väsensskild sjöfartspolitisk ambition i Norge och Sverige”

  Jag hade förmånen att få vara med när Norges Rederiförbund hade årskonferens den 9 april. Det blir vid ett...

  Läs mer

  10 april 2019

  Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019–2023

  Den 10 april lanserar Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till...

  Läs mer

  10 april 2019

  Swedish Shipowners´ Association launches research strategy 2019–2023

  On April 10, the Swedish Shipowners´ Association launches an updated research strategy for 2019–2023. The strategy focuses on sustainable...

  Läs mer

  4 april 2019

  Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning

  Vänsterpartiets Jessica Thunander har ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth rörande fartygsåtervinning och att Sverige inte ratificerat en konvention...

  Läs mer

  1 april 2019

  Idag invigs infrastrukturdepartementet

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Anders Ygeman inviger idag det nya infrastrukturdepartementet som ska ansvara för transport- och infrastrukturfrågor,...

  Läs mer

  26 mars 2019

  Erik Thun AB och dotterbolaget Thun Tankers BV på namngivningsceremoni i Kina

  Svensk Sjöfarts medlem Erik Thun AB genomförde två namngivningsceremonier på varvet AVIC Dingheng Shipbuilding Ltd i Kina lördag den...

  Läs mer