Alla nyheter

 • 14 september 2016

  Världsledande simulatoranläggning

  Den 7-8 september besökte Svensk Sjöfarts Forsknings- och Innovationskommitté den världsledande maritima simulatoranläggningen CSMART – Center for Simulator Maritime...

  Läs mer

  8 september 2016

  Barlastvattenkonventionen träder ikraft hösten 2017

  Barlastvattenkonventionen uppnådde nu den 8 september nödvändig ratificering för att träda ikraft om ett år, den 8 september 2017,...

  Läs mer

  22 augusti 2016

  Tonnageskatten kan införas

  TT 20160819: EU-kommissionen har godkänt det svenska systemet för tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten. – Mycket glädjande, säger...

  Läs mer

  18 augusti 2016

  Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

  Näringsdepartementet: Regeringen beslutade idag att ge myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk...

  Läs mer

  17 augusti 2016

  Bättre prognos för Södertäljebron

  Uppdateringen angående motorvägsbron i Södertälje. Trafikverket meddelar att från och med kl. 05.00 måndag 22 augusti är motorvägsbron i...

  Läs mer

  15 augusti 2016

  Östersjön och Nordsjön får sannolikt NECA-status från 2021

  Sjöfartstidningen: Ett förslag har lämnats in till IMO från Östersjöländerna och Nordsjöländerna om att Östersjön och Nordsjön blir NECA,...

  Läs mer

  8 juli 2016

  Mycket sjöfart under Almedalsveckan

  Föreningen Svensk Sjöfart deltar aktivt sedan flera år tillbaka under Almedalsveckan i Visby. För egen del är årets Almedalsvecka...

  Läs mer

  8 juli 2016

  Svensk flagg allt viktigare för Sverige

  Under Almedalsveckan arrangerade Svensk Sjöfart tillsammans med Sjöfartsforum seminariet Handel och samhällets försörjning – hur sårbart är Sverige? Dag...

  Läs mer