Alla nyheter

 • 25 april 2018

  Svensk Sjöfart ser positivt på Sjöfartsverkets treårsplan och anslagsförslag

  Sjöfartsverket har lämnat in en treårsplan, där man föreslår myndighetens inriktning av verksamheten och konkretiserar målen för de olika...

  Läs mer

  24 april 2018

  Samtal mellan VD:ar och riksdagspolitiker samt tal av ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg på Svensk Sjöfarts årsmöte

  Cirka 150 sjöfartsintresserade samlas 26 april för att delta under branschorganisationen Svensk Sjöfarts årsmöte. Medverkande är bland annat Göteborgs kommunordförande...

  Läs mer

  23 april 2018

  Vi välkomnar Helena Strand till Svensk Sjöfart!

  Helena Strand började 1 april på Svensk Sjöfart som koordinator och kommer att arbeta deltid på Föreningen till sista...

  Läs mer

  19 april 2018

  Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet Debatt: Ge oss besked om transportomställning

  Svensk Sjöfart skriver i Aktuell Hållbarhet att den kommande godsstrategin måste främja överflyttning av gods från väg till järnväg...

  Läs mer

  13 april 2018

  Pressmeddelande: Historiskt beslut om ”sjöfartens Parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

  Hårda förhandlingar under 20 år har idag avslutats med glädjeutrop då FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har tagit beslut om en...

  Läs mer

  13 april 2018

  Svensk Sjöfart i Altinget Debatt: Därför vill vi se en funktionell Horsstensled

  Svensk Sjöfart skriver i Altinget om behovet av en funktionell Horsstensled. Med intresse läser vi debattinlägget om Horsstensleden som...

  Läs mer

  12 april 2018

  Se Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström i Trafikutskottets offentliga utfrågning om fossilfria drivmedel

  Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart talade för Trafikutskottet i dess offentliga utfrågning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns...

  Läs mer

  12 april 2018

  Seminarium om Industrirådets inspel till regeringens godsstrategi

  Idag presenterade Industrirådet, Industrirådet består av fack och arbetsgivare inom industrin, sitt inspel till regeringens godsstrategi. Seminariet som arrangeras...

  Läs mer