Alla nyheter

 • 20 mars 2019

  Pressmeddelande: Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

  Idag överlämnas ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie...

  Läs mer

  19 mars 2019

  Se Vågrätts seminarium live

  Idag har Vågrätt seminarium för en arbetsmiljö i Världsklass. Se seminariet här.

  Läs mer

  19 mars 2019

  Blå Tillväxt, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd i Altinget debatt: ”Vässa de transportpolitiska verktygen”

  De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas bättre....

  Läs mer

  13 mars 2019

  Blå Tillväxt: ”Möjliggör för svensk specialsjöfart!”

  Blå Tillväxt har tillsammans skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående de regler som försvårar för den viktiga...

  Läs mer

  13 mars 2019

  VD-bloggen: Inför tonnageskatt 2.0

  Idag debatterar Skatteutskottet om tonnageskatten och bland annat har M, KD och SD lämnat in motioner på området, men...

  Läs mer

  12 mars 2019

  Svensk Sjöfart i Supermiljöbloggen: ”LNG-terminalen i Göteborg ställer om sjöfarten”

  Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart och Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige, har skrivit en replik på Supermiljöbloggen kring...

  Läs mer

  11 mars 2019

  ”Sjöfarten bör ges incitament att avlasta järnvägen”

  Trafikanalys har publicerat en ny rapport om hur överförflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart kan främjas....

  Läs mer

  7 mars 2019

  Debattartikel från Blå Tillväxt, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd

  Av den svenska exporten går nära 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mottagare. Samtidigt...

  Läs mer