Mar22

Stärkt konkurrenskraft för svensk industri – webinar om nya isbrytare

Datum och tid: 22 mars, kl.13.00-14.30 Plats: Digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka innan webinaret. Frågan...

Apr28

Svensk Sjöfarts öppna årsmöteswebinar 2021: Mot en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart

Datum och datum: 28 april, kl.13.15-16.00 Plats: Årsmötet arrangeras digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka innan...

Apr28

Svensk Sjöfarts årsmöte 2021 (endast för medlemmar)

Datum: 28 april Tider: 10.00-11.00 – Svensk Sjöfarts årsmöte (endast medlemmar) 11.15-12.15 – Sarf:s årsmöte (endast för Sarfs medlemmar) 13.15-16.00...

Sep30

Världssjöfartens dag 2021 – ”Seafarers: at the core of shippingʹs future”

Läs mer om 2021 års tema för Världssjöfartens dag.