Makassar Highway Foto: Kustbevakningen

Sommarens fartygsolyckor

Sommarens nationella sjöfartsdiskussioner har dominerats av två olyckor, en grundstötning med bilfraktsfartyget Makassar Highway och en grundstötning med spannmålstransportören BBC Lagos. Svensk Sjöfart ser med bestörtning på det faktum att båda dessa olyckor föregåtts av för stor alkoholkonsumtion vilket inte är något vi känner igen oss i inom Svensk Sjöfart. Vi är uppriktigt ledsna över den skada som förorsakats på miljö och som drabbat folk som bor i närområdena.

Inget av Svensk Sjöfarts medlemsrederier har på något sätt varit inblandat i fallen. Svensk Sjöfart har under sommarmånaderna lagt mycket tid på att rätta till felaktigheter i rapporteringen, delta i media ge politiker en rättvisande bild av vad som hänt och vara aktiva på sociala medier.

En olycka har ibland en orsak och ibland flera samverkande orsaker som gör att utfallet blir som det blir. Att berusning tycks vara den, om inte enda, så i alla fall avgörande faktorn för BBC Lagos grundstötning ligger bortom allt rimligt tvivel. Transportstyrelsen har efter inspektion funnit ett flertal säkerhetsbrister på fartyget. För Makassar Highway, där en utredning kommer att göras av Haverikommissionen, ser det dock ut som att flera orsaker kan ha samverkat till olyckan. Vi behöver förstås avvakta utredningen för att veta exakt vad som hänt och då förhoppningsvis kunna vidta ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Likheterna mellan de två olycksfartygen är egentligen få. Men till dessa hör att båda är verksamma inom segmentet General Cargo (torrlast) Därutöver har befäl på de båda fartygen misstänkts för sjöfylleri respektive grovt sjöfylleri.

Dessvärre rapporterade media inledningsvis en del felaktigheter särskilt i fallet med Makassar Highway. Bland annat rapporterades det att det skulle varit ett tankfartyg. Även en bild på ett medlemsrederi som arbetar i ett annat segment förekom. Efter samtal från föreningen rättades dock detta. Det är olyckligt när en specifik olycka spiller över negativ publicitet för en hel bransch samtidigt som vi vet att såväl rederier som dess kunder, såväl nationellt som globalt, tagit enorma kliv framåt i säkerhetsarbetet efter tiden med haverierna Erika och Prestige.

Samma breda säkerhetsresa har inte gjorts inom det segment – General Cargo – som Makassar Highway och BBC Lagos är verksamt i. Emellertid har man även där gjort mycket på rederibasis för att undvika olyckor som är såväl kort- som långsiktigt mycket kostsamma för såväl rederier som andra privata och offentliga aktörer. Ett rederi som är verksamt i samma nisch som Makassar Highway, bilfrakt, är Wallenius Lines. De har en nolltolerans på sina fartyg även när törnarna är flera månader långa. Man serverar ingen alkohol ombord. Erfarenheterna av det är goda. Behöver vi tillägga att vi är oerhört stolta att ha Wallenius, och andra ansvarstagande rederier, som medlemmar i Svensk Sjöfart?

Att framföra ett fartyg på svenskt vatten i berusat tillstånd är ett lagbrott och ska förstås behandlas därefter. Vår fasta övertygelse är att Svensk Sjöfarts medlemmar minimerat risken för att en händelse där en berusad kapten eller styrman går på grund eller förorsakar en olycka inte minst genom det avtal om nolltolerans som är upprättat mellan arbetsgivarorganisationen SARF och de fackföreningar som vi samverkar med inom Blå Tillväxt – SEKO-Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

Vi är upprörda över det som inträffat. Det är inget vi känner igen oss i och det är inte den typ av sjöfart vi arbetar för. För att förhindra denna typ av lagbrott välkomnar vi initiativ som kan minska sannolikheten för att fartyg framförs i berusat tillstånd. Det är viktigt med preventiv insats för att säkerställa att vi breddar den mycket ansvarstagande sjöfart som vi känner igen oss mer i. Inte minst inom EU har mycket gjorts men uppenbart är att systemet inte är perfekt. Man måste arbeta vidare med dessa frågor nationellt men framför allt internationellt, kanske med tanksegmentet och/eller passagerarsegmentet, som förebild. Det handlar om utförare och kunder, om kultur, om acceptans, om beteende men det handlar också om lagar, förordningar och teknik.

Sjöfart är i grunden väldigt säker, väldigt miljöbra och väldigt samhällsekonomisk. Men bra kan uppenbarligen bli ännu bättre!

Fotot visar: Makassar Highway Källa: Kustbevakningen