Tillbaka

Årsarkiv: 2017

 • 18 oktober 2017

  Svensk Sjöfart värd för nordiskt sjöfartspolitiskt möte

  Föreningen Svensk Sjöfart hade det stora nöjet att stå värd för ett sjöfartspolitiskt möte med våra nordiska grannar. Deltog...

  Läs mer

  17 oktober 2017

  Svensk Sjöfart stödjer Trafikanalys rekommendation att behålla nuvarande farledsavgiftsmodell

  I Sjöfartstidningens artikel om de nya farledsavgifterna uttalar sig Christina Palmén som arbetar med miljö- och säkerhetsfrågor på Svensk...

  Läs mer

  11 oktober 2017

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om Eco-bonussystemet, tonnageskatt, sjöfartens miljö- och klimatarbete, vem som är ny generalsekreterare och...

  Läs mer

  10 oktober 2017

  Claes Berglund, Stena AB, vald till ny vice-ordförande för Europeiska Redareföreningen ECSA

  Vid ECSA:s årsmöte den 9/10 på Cypern valdes Claes Berglund enhälligt med acklamation till vice ordförande. – Detta innebär...

  Läs mer

  10 oktober 2017

  Öka dina kunskaper om sjöfart – utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal

  7 november arrangerar Svensk Sjöfart en utbildningsdag om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal. Under dagen kommer deltagarna bland annat...

  Läs mer

  9 oktober 2017

  EU:s budget för ett sammanlänkat Europa föreslås öka

  30 europeiska branschorganisationer har tidigare under hösten 2017 krävt stärkt ekonomiskt stöd till CEF-fonden för att färdigställa TEN-T, EU:s...

  Läs mer

  6 oktober 2017

  Svensk sjöfart arbetar för miljövänlig sjöfart i Östersjön

  Östersjöseminariet är ett årligt arrangemang anordnat av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Sjöfarts miljöansvarig Fredrik Larsson deltog för att...

  Läs mer

  5 oktober 2017

  Flera förslag om sjöfart under den allmänna motionstiden

  En gång om året sker den allmänna motionstiden och då får riksdagsledamöterna lämna förslag (motioner), i nästan vilket ämne...

  Läs mer

  3 oktober 2017

  Martin Dorsman ny generalsekreterare för europeiska redarföreningen

  Martin Dorsman har valts till ny generalsekreterare för den europeiska redarföreningen, ECSA. Martin Dorsman arbetar idag på den Nederländska redarföreningen,...

  Läs mer

  3 oktober 2017

  Infrastrukturministern: ”Inte främmande för justeringar i tonnageskattesystemet”

  I en artikel i Sjömannen uttalar sig infrastrukturministern, Tomas Eneroth, om bland annat tonnageskatten där han menar att ”skulle det...

  Läs mer