Aktuella säkerhetsfrågor

Flyktingströmmar i medelhavet

Flyktingströmmarna i Medelhavet ökade under 2014 med 155 procent. Handelssjöfarten tar sitt räddningsansvar för de utsatta flyktingarna vilka lämnats åt sitt öde i bristfälliga farkoster och flottar utanför Nordafrikas Medelhavskust. Under riskfyllda räddningsoperationer tas de nödställda ombord, ibland upp till hundratals människor, för vidare transport till närmaste migrations/mottagarhamn, som oftast är på Sicilien. Den långsiktiga lösningen på den humanitära katastrof som utspelar sig är av politisk natur och inget handelssjöfarten kan råda över. Ett direkt ansvar ligger på de Nordafrikanska kuststaterna som med ökad kustbevakning skulle kunna hindra smugglarfartygen att lämna hamn, vilket skulle minska smugglingen radikalt. För att detta ska bli verklighet behövs politisk kraft och vilja men också materiellt och ekonomiskt stöd från övriga världen.

Enligt officiella siffror från EU flydde 2014 över 276 000 människor över Medelhavet för att söka sig mot Europa. Det är en uppgång med 155 procent jämfört med tidigare år närmare 108 000 åtog sig samma farofyllda resa. En rad händelser med katastrofala utgångar har ägt rum som visar på en extrem cynism hos människosmugglare som utnyttjar utsatta människor.

Både Stena AB och Walleniusrederiernas fartyg har deltagit i räddningsarbetet. Svensk Sjöfart driver genom både ECSA (European Shipowners’ Association) och ICS (International Chamber of Shipping) frågan om att EU:s stater måste ta ett större ansvar i dessa räddningsinsatser. Cirka var fjärde räddad flykting tas idag upp av ett handelsfartyg.

 

Polarkoden

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har efter fyra års arbete enats om ett nytt regelverk för sjöfarten i Arktis- och Antarktis; Polarkoden. Den gäller för nybyggda fartyg över 500 GT från den 1 januari 2017 och för existerande fartyg efter den första sjövärdighetsbesiktningen efter 1 januari 2017. För att koden ska kunna bli gällande så snabbt som möjligt beslöt IMO att koppla polarkoden till de existerande SOLAS- och MARPOL- konventionerna som omfattar redan gällande sjösäkerhets- och miljöregler. Polarkoden omfattar fartygens konstruktion, utrustning, operationella förmåga, sjömännens utbildning, sjöräddning och miljöeffektivitet.

Läs mer

Förhållanden i Arktis och Antarktis (pdf)