Information om sjöfart och Corona

Sjöfarten som samhällsviktig aktör

Enskilda kommuner och friskolor, har börjar fundera på att stänga sin verksamhet och därför börjat kontakta våra sjömän om att deras barn inte längre kan vara i skolan/dagis. Sjöfarten, och då givetvis sjömännen, utför samhällskritisk verksamhet. Om problem uppstår, hänvisa till att transportarbetare/sjömän är undantagna i det reseförbud som nu råder.

Svensk Sjöfart har publicerat en skrivelse med förslag på åtgärder med anledning av spridning av coronavirus för sjöfarten: Skrivelse kring kompletterande åtgärder COVID19 Sjöfart 200323

Råd och riktlinjer

Den internationella redarföreningen har publicerat råd kring sjöfart och Corona-viruset. Råden utgår från Världshälsoorganisationens (WHO) tidigare rekommendationer.

Svensk Sjöfart följer både ICS, WHO och den svenska Folkhälsomyndighetens råd och följer utvecklingen noga och råder våra medlemmar att göra detsamma. Den 20 februari 2020 publicerade IMO ett cirkulär med riktlinjer gällande sjöfart och COVID-19.

Svensk Sjöfart i media med anledning av coronaviruset

Cirkulär svenska myndigheter

Cirkulär nationer

Cirkulär från ECSA & EU 

Cirkulär från ICS

Cirkulär från IMO

Cirkulär ILO