Medlemsworkshop om CO2 och åtgärder som behövs för att möta målet om minst 50% reduktion till 2050 (endast för Svensk Sjöfarts medlemmar)