Till Svensk Sjöfarts startsida

Sveriges Juniorredareförening

Sveriges Juniorredareförening startades hösten 1994.

Föreningens syfte är att skapa ett forum för framtidens ledare inom den svenska rederinäringen. Föreningens verksamhet är inriktad på erfarenhetsutbyte, ledarskap och organisation samt andra frågor som avser den svenska rederinäringens situation och utveckling.

Låt dina unga medarbetare vara medlemmar

För att bli medlem i Sveriges Juniorredareförening ska man vara yngre än 35 år. Vidare krävs det att din VD ger sitt godkännande till ett medlemskap samt att ditt företag är medlem i Sveriges Redareförening. Detta är således i allra högsta grad en fråga för företagets VD.

Genom ett medlemskap får företagets unga anställda en fantastisk möjlighet att lära sig mer om rederinäringen samt att bredda sitt kontaktnät.
Observera att vi vänder oss både till landanställda och ombordanställda.

Avgifter

Startavgiften för en medlem är 3 000 kr, därefter årsavgift 2 000 kronor.
Startavgiften för 2–10 medlemmar är 2 000 kronor per person, därefter årsavgift 1 500 kronor.
Startavgiften för 11 eller fler är 1 000 konor per person och därefter årsavgift på 1 000 konor.
För ombordanställda gäller hälften av ovan angivna avgifter.

För mer information

Kontakta Svensk Sjöfarts kansli på e-postadress: srf@sweship.se eller besök juniorredarnas externa hemsida. På sverigesjuniorredare.se kan du läsa om vad som planeras under året och hitta mer information om föreningen. Där finns även protokoll och bilder från möten och företagsbesök.