Till Svensk Sjöfarts startsida

Miljö

Havet har unika möjligheter. Sveriges Redareförening skall verka för att svensk sjöfartsnäring med stort ansvar förvaltar dessa möjligheter. Låt sjöfarten bidraga till att lösa godstransporternas miljöproblem.

Med fortsatt forskning och utveckling inriktad mot miljöanpassade fartyg och ytterligare minskning av utsläppen, medverkar Sveriges Redareförening till att stärka svensk miljövänlig sjöfart och förbli i en världsledande position.

Under denna avdelning kan du läsa mer om hur Sveriges Redareförening ser på och arbetar med miljöfrågor.

Kontaktperson: Carl Carlsson